Global Focus Kft. Hírlevél

  www.globalfocus.hu >> Szakmai cikkek >> Elektromos impulzusok sebessége ...

Elektromos impulzusok sebessége koaxiális kábelekben


A következő kísérlet során elektromos impulzusok sebességét vizsgáltuk, megmérve, hogy mennyi idő alatt ér el egy adott hullám egy 200 méter hosszú vezeték egyik végéről a másikra. Áramkörökben egy kapcsoló elmozdításával azonnali reakciót érzékelhetünk (például felvillan egy led). Az elektromágneses hullám annak ellenére terjed hatalmas sebességgel, hogy maguk az elektronok nála jóval lassabban mozognak.
A következő mérést PC alapú oszcilloszkóppal végeztük, és amellett, hogy kiderült, mennyi idő alatt tesz meg egy impulzus 200 métert egy koaxiális kábelben, megmutatja a jel csillapodását is.

Szükséges eszközök:
 • számítógép PicoScope szoftverrel
 • PICO 3204 oszcilloszkóp
 • 200kHz pulzusgenerátor
 • 200m koax kábel

  A mérés során használt impulzusokat a kevésbé elérhető impulzusgenerátorok helyett jelalak generátorral (100kHz négyszögjel) és R-C áramkörrel állítottuk elő.

  Kapcsolási rajz:

  A bekapcsolt 68Ω-os ellenállások szerepe, hogy kiegyenlítsék a hosszú kábel impedanciáját, és megelőzzék a visszaverődéseket.

  A kondenzátor az ellenállással együtt a négyszögjelet hegyes impulzusokká alakítja. A koax kábel árnyékolását mindkét végénél Földelni kell.

  A jelgenerátoron 1V amplitúdót állítottunk be.

  Az A csatorna (kék) mutatja az impulzusokat a kábel előtt, a B (piros) pedig 200m-rel később. A különbség 1μs, amiből a sebességet kiszámolva 2x108 m/s az eredmény.

 • A pozitív csúcsok mutatják a négyszög felfutó élét
 • A ciklusidő 10μs (100kHz frekvencia)
 • A két jel közötti késés 1μs
 • 200m út megtétele 1μs alatt: a sebesség 2x108 m/s
 • A méréstartományt mindkét csatornán 500mV-ra állítottuk, így jól látható a feszültség csökkenése 200m után
 • Négyszögjel átalakítása impulzusokká

 • Az A csatorna mutatja a generátor által kibocsátott négyszögjelet (kékkel)
 • Az impulzusokat (pirossal) az R=68Ω ellenállás és a C=4700pF kapacitás hozza létre.
 • Az R-C áramkör gyakorlatilag differenciálja a négyszög függvényt