Füstgázelemzési kisokos

A BImSchV a német szövetségi immisszióvédelmi törvény végrahajtási rendeleteinek a gyűjteménye. A szabályzás tartalmazza a lakossági kis és közepes tüzelő/hőtermelő berendezések, továbbá a kisüzemek tüzelő berendezéseire vonatkozó előírásokat, ezek a jelentős források, melyek egészségre ártalmas anyagokat (pl. szálló por) képeznek. A szabályozás emisszios határértéket ír elő új berendezésekre, a meglévőkre pedig szanálási irányelveket tartalmaz. A 1. BImSchV célja, hogy a finom szálló por egészséget veszélyeztető kockázatát csökkentsük és a jelenlegi ca. 24.000 T emissziót 2035-ig a növekvő fa tüzelőanyag felhasználása mellet 16.000 T-ra csökkentsük. A BImSchV 2 lépcsője – mely 2015-től érvényes –  az emissziós hatáértékeket újból szigorítja

A 4Pa teszt egy módszer megfelelő mennyiségű égetési levegő megállapításra a környezeti levegőtől független tüzelő berendezéseknél. A teszt célja, hogy az épületben nem megfelelő égetési levegő esetében, valamint elszívó berendezések egyidejű üzemeltetésénél egy veszélyes vákum képződjön. A teszt elvégzése a kéményseprő feladata. Abban az esetben, ha a vákum mértéke a teszt során ez alatt az érték alatt van, akkor a tüzelő berendezést és az elszívót egyidejűleg lehet üzemeltetni és nem szükséges vakum ellenőrző jelzőt vagy ablakzáró reteszt beépíteni.

A füstgázmérés célja, valamely tüzelő berendezésnél a külső atmoszférába kijutott szennyező anyagokat pl.CO szén-monoxidot megmérjük, valamint a meleg füstgáz által elvesztett energiát megállapítsuk

A forró füstgáz hőmérséklete közvetlenül az égetés után. Ez az érték szükséges a füstgáz veszteség megállapítására a mérés során.

Ez tkp. az előírt értékre való beállítást jelenti, a mérendő készüléknél, az egyes füstgázkomponeseknél megfelelő hiteles ellenőrző gázok felhasználása mellett. Akkor végezzük, ha újbóli kalibrálás után nagy eltérés adódik a mérőkészülék és a normál mérőműszer között. A beállítás/kiegyenlítés után ismételt kalibrálást kell végezni, és erről kalibrálási bizonyítványt kell kiállítani.

Ez egy kimeneti jel, amely analóg jelként áll rendelkezésre. Az elektronikában általában elektromos feszültségi jel a fizikai paraméter ábrázolására.

Az ATEX-et gyakran az EU ATEX irányelvek szinonimjaként alkalmazzák. Ez egy francia kifejezés a robbanásveszélyes atmoszféra jelölésére. Ez a direktíva 1994-ben született és jelenleg két irányelvet tartalmaz a robbanásvédelem területén: az ATEX termék irányelveket (94/9/EG) és az ATEX üzemeltetési irányelveket (1999/92/EG)- Az ATEX termék-irányelvek a termékek skáláját tartalmazza a belső közlekedésben, melyeket robbanásveszélyes zónákban fordulnak elő. Az ATEX üzemeltetési irányelvek pedig a munkavállaók biztonságára és egészségének védelmére az előirásokat tartalmazzák, robbanásveszélyes atmoszféra környezetében

Automatikus mérés alatt egy olyan mérési programmot értünk az előírt mérési intervallum szabályozására és az átlagérték megállapítására

A fűtött gázmintavételt xtraktív mintavételnél alkalmazzák a nedves gáz kondenzálásának a megakadályozására. Ez feltétlen szükséges SO2 kén-dioxid és NO2 nitrogén-dioxid mérésénél.

A terhelési vizsgálat egy előírt mérés a TRGI szerint, új vezetékenél végzik és vizsgálják a szilárdságot és tartósságot. A terhelési viszgálatot új szerelvények és mérőkészülékek nélküli vezetékeknél 1 bar nyomásnál végzik. AZ alkalmazott gáz az levegő vagy inertgáz (nem reakcióképes gáz) A vizsgálat ideje legalább10 perc, ez alatt nem szabad nyomásesést tapasztalni. A vizsgálat elvégzéséhez egy szivárgásmérő készülék szükséges pl. A DPM 9400 vagy MF Plus

Ezalatt egy a szabványokban meghatározott oxigén tartalmat értünk az égetésénél. Amennyiben a füstgázban magasabb, vagy alacsonyabb a vonatkoztatási oxigén értéknél, az összes emissziót erre az értékre át kell számolni. A vonatkoztatási értéket rögzítjük a mérőberendezésben, igy az összes emissziós érték egy definiált oxigéntartalomra az MRU műszerben automatikusan át lesz számolva.

A BHKW egy rövidítés, jelentése: Blokk fútő erőmű egy modulárisan felépített berendezés elektromos energia és hő termelésre, amely az erő-hő összekapcsolást használja ki. Ez az elv azzal jellemezhető, hogy egyidőben a motor általt termelt mechanikus energiát (erő) és a képződött termikus energiát (hő) használja ki.

A biogáz egy éghető gáz, amely biogáztermelő berendezésekben képződik a szerves anyagok mikrobiológiai természetes folyamat során, oxigénszegény feltételek mellett. Ezt a gáz alkalmazhatjuk elektromos energia termelésére, ahol a biogáz metán tartalma nagy szerepet játszik, a magas égéshője miatt

A biogáz berendezésben jön létre a biomassza lebontásának következtében képződik.

A mezőgazdasági biogáz képző berendezésekben általában állati tápanyagokat pl. trágyát és energia növényeket adnak hozzá szubsztrátként. A biogáztermelő berendezésekben képződött gázt áramot és hőtermelésre hasznositják blokk hőtermelő erőműben.

A feketedés mértékének a kifejezésére használják, a füstgázban lévő portartalom meghatározására a koromszám mérésnél.

Tüzelőanyag alatt olyan kémiai anyagot értünk, melynek elégetése során a benne lévő energiát felszabadítjuk és hasznosítjuk. A tüzelőanyagokat különböző kritériumok szerint csoportosíthatjuk. Ennek megfelelően pl. szilárd, folyékony és gáznemű tüzelőanyagokat különböztetünk meg, vagy fosszilis (p. szén) vagy biogén (pl. biogáz) anyagokat is kategorizálhatunk. A tüzelőanyagokat a fűtőérték szerint is osztályozhatjuk.

Az égéshő kifejezi valamely tüzelőanyagban rejlő hőenergia mértékét. Valamely anyag égéshője megadja azt a hőmennyiséget, mely az égetés során és az égetési gáz 25 C-ra történő lehűtése, kondenzáció során felszabadul. Az égéshőt nem szabad összetéveszteni a fűtőértékkel

Az égéshőt előállító berendezés vagy egy fűtőkazán melegvíz termelésre, mely a tüzelő anyag hőjét majdnem teljesen felhasználja. Ebben a berendezésben a füstgázt teljesen lehűtjük, igy a benne lévő kondenzációs hőt is hasznosítjuk a hőtermelésnél.

CO öblítés egy olyan funkció a füstgázmérő műszerekben a CO szenzor védelmére. Megvédi a szenzort a magas CO koncentrációtól, ezáltal megnöveljük a szenzor élettartamát.

A CO mérés során meghatározzuk a CO tartalmat, ami kifejezi a tüzelő berendezés égetési minőségét.

A Delta Smart a legkisebb MRU kézi műszer érintéses tasztatúrával és MSM technológiával, max.  3 szenzorral van felszerelve (CO,O2,NO)  A Delta Smart lehetővé teszi, hogy a füstgázkomponensek mérése mellet megmérhetjük a hőmérsékletet és a nyomás értékeit is. A kéziműszer alkalmas kazánok gyors helyszini méréseire.

Ez egy műszer, amely alkalmas színsűrűség mérésére, valamint fényszórás, koromszám ellenőrzésére a Bosch módszerrel (NOVA plus FFZ)

Német törvényes balesetbiztosítási előírások gyüjteménye. Korábban BGV D34. Szabályozza a CO mérést gáztárolóknál. (DELTAsmart FFZ és NOVAplus FFZ)

A tömítettségi vizsgálat egy a TRGI szerinti mérés új szerelvényekre, és vizsgálja a tömörséget.  A vizsgálatot a terhelési vizsgálattal együtt végezzük. A vizsgálathoz egy szivárgásmérő műszert használhatunk, mint a DPM 400-t vagy MF Plus-t. A vizsgálatot ne tévesszük össze a tömítettségi teszttel.

A tömítettségi teszt a olyan műszer teszt, mely kimutatja hogy a mérőműszer és a hozzácsatlakozott szonda pontos mérésre képes. Abban az esetben, ha egy szivárgási pont van a csöveken, akkor a műszer itt a füstgázhoz friss levegőt is beszív, amely a mérési eredményt meghamisítja. A tömítetlenség egy gyakori hibaforrás, ezért hetente végezzük el a tesztet. A tömítettségi teszt nem cserélhető össze a tömítettlenségi vizsgálattal.

A mérés két különböző mérési pont közötti nyomáskülönbség mérésen alapszik. A differenciát az abszolútméréshez viszonyítva mérjük egy nyomáskülönbségi szenzorral. A szenzor általában 2 mérőkamrából áll, melyek egymástól hermetikusan el vannak választva. A membrán kitérése arányos a differencia nyomás nagyságával. A mérést különböző helyeken alkalmazhatjuk. Például a fűtéstechnikában folyadékok, gázok, gőzök áramlási sebességének mérésére vagy nyomás alatti tartályokban szintmérésre. A tömítettségi vizsgálatot és a 1 Pa tesztet is visszavezethetjük diff. nyomásmérésre. A következő MRU mérőműszerek alkalmasak diff. nyomásmérésre: MFplusDM 9200  SPECTRAplus , DELTAsmart

A DM 9200 egy prciziós digitális nyomásmérő műszer, és különböző méréstartamányokra felszerelve kapható.

A DPM 9400 egy kompakt, egyszerű mérőműszer a TRGI ill. TRF szerinti mérések elvégzésére.

Drift a mért paraméter egy aránylag lassú változása az idő paraméter függvényében, ill. a környezeti feltételek változása miatt. Méréstechnikában a drift nagy szerepet játszik a szenzorok pontosságának a megváltozásában. Az összes driftet kiváltó paramétert megfelelő beavatkozással, pl. kompenzációval, vagy gyakori nullázással kompenzálhatjuk. Kimondhatjuk: minél jobb egy szenzor, anál kisebb mértékű lesz a drift.

A nyomás szenzor az első tagja mérési láncnak, amely a fizikai nyomást (erő/felület) elektromos kimeneti jelléalakítja. A nyomás SI egység a Pascal, jelzése Pa. Különböző nyomás szenzorok vannak, a rel. nyomás, differencia nyomás és abszolút nyomás mérésére.

Az áramlási mennyiség kontrollja az akadálytalan gázáram ellenőrzése a mérőműszerben. Például egy eltömődött szűrő az áramlást akadályozza ill. Csökkenti, akkor a műszert kezelő erről optikai vagy hangjelzést kap

Az elektrokémiai szenzorok az egyes füstgázkomponensek mérését teszik lehetővé. Amikor érintkezésbe kerülnek a fütgázzal egy gyenge, mérhető elektromos jelet adnak. Elektrokémiai szenzorokat főleg kiskazánok/ tüzelőberendezések mérésénél használunk.

Emissziónak nevezzük szilárd és gázhalmazállapotó anyagok kibocsátását, amelyek szennyezik a levegőt, talajt és a vizet. Az emisszió okozói elsősorban műszaki berendezések, tüzelőberendezések, melyek ezeket a szennyeződéseket a környezetbe bocsájtják. Törványi szabályozással sok berendezésnél az emisszió mértékét szabályozzák. Igy pl. Az 1.BImSchV határértékeket tartalmaz tüzelőberendezésekre. Minden emisszió egyben immissziót okoz.

Az extraktív gázmintavétel egy olyan mintavételi módszer, amelynél a fütgázcsatornából/kéményből vesszük a gázmintát a gázmintavevő szondával és vezetjük a gázelemző készülékhez.

A szálló por elevegő porrészek egy része az légkörben. Ennek deffiniálására 1987-ben az USA Környezetvédelmi hatósága EPA kiadott egy szabványt (PM Standard), amelynek következtében az emisszió értékelésében alapvető változások történte. Míg korábban az összemissziót vizsgálták, a PM Standard központjában immisszió belélegezhető része áll. A lebegő port osztályozták: finomporra,  (átmérő kisebb, mint < 10 µm), tüdőbe jutó porra (< 2,5 µm) és ultrafinom porra (átmérő kisebb, mint 0,1 µm). A szálló por kismérete miatt, bejuthat a tüdőbe és légzési problémákat okozhat.

Szállópor mérést végzünk a tüzelőberendezések füstgázában és a koncentrációját mg/m3-ben fejezzük ki. Erre a mérésre az MRU egy FMS mérőrendszert fejlesztett ki.

Korábbi balesetvédelmi előírások (UVV) FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION. Termékcsoport ipari szállítóberendezések. 4.004. 2. Kiadás.

A gázelemzésben a szilárd tüzelőanyagok elnevezést használjuk, die tartoznak a pellet, aprított fa, és szén.

A szárnyaskerék tkp. hasonlít a szélerőmű propelleréhez. Áramlások sebességek meghatározására szolgál. A gázok, vagy folyadékok áramában irányítják a közeget, itt helyezi be a kereket. A rotor olyan sebesen forog, hogy a 6 vagy 10 álló lemezek a felülethez modern műszereknél az áramlási sebesség a forgószárny szögsebességéből lesz kiszámítva. Ez a forgókerekes módszer kis áramlások mérésére alkalmas, de gyors áramlásoknál az üresjárati forgás miatt, nem alkalmazható. Fűtés és szellőzéstechnikában az áramlási sebesség mérése nagy szerepet játszik. Térfogati búrával ellátva a forgókerék, térfogatáram mérésére is alkalmas.

A gázelőkészítés az extraktív gázmintavétel része és a célja a füstgáz szűrése, szárítása és tisztítása a gezelmzés előtt.

Gázdetektor alatt egy olyan műszert értünk, mellyel szivárgások és tömítetlenségek állapíthatók gázvezetékek mellett. A tömítetlen helyek jelzése általában otikailag, vagy akusztikusan történik. Ilyen műszer pl. a HC 300.

Gázmintavevő vezetéken a szonda és az analizátort összekötő csővezetéket értjük. Általában szilikonból, vitonból, vagy teflonból áll és opcionálisan fűthető

A gázmintavevő szonda olyan készülék, melyeta füstgázcsatornába helyezünk el és a extraktív analizátor fontos része. Magas hőmérsékletnek és korrozív körülménykenek tesszük kii. Példaként említjük a incon-szondát vagy kerámikus szondát.

A gázhűtő a forró füstgáz lehűtésére szolgáló egység, a gázanalizátor bemenete előtt. Meggátolja a füstgázminta kondnzátjának bejutását az analizátorba. A hűtő alternatívája egy kondenzát csapda. A hűtőt tartós mérésnél alkalmazzák. Ez egy Peltier elemet tartalmaz ezért Peltier hűtőnek is nevezik.

A használati képességi vizsgálat, egy előírt mérés a TRGI szerint, 100 mbar-nak nyomás alatt lévő gázvezetékere. Az üzemeltető köteles ezt a vizsgálatot 12 évenként a gázvezetékekre elvégezni. A vizsgálat során az esetleges tömítetlenségi hely levegő nyomásesésével számítással vagy grafikus ábrázolással lesz megállapítva. A viszgálat elvégzéséhez egy szivárgásmérő és nyomásmérő műszer szükséges. Ilyen pl. a DPM900 vagy MFplus. Új gázvezetékek szerelésénél a TRGI előírások szerint, terhelési-és tömítetségi vizsgálatot kell végezni.

A fűtésellenőrzés egy DIN szabvány szerint végzett eljárás, a teljes fűtőrendszerre elvégezve, a hőtermelőt, hőelosztót és átadótbeleértve, és a takarékossági hatékonyságot vizsgálja. Németországban több mint 4 millió olaj és földgáztüzelő berendezés elöregedett és nem működik hatékonyan. A 18 millió fűtőberendezés ca. 23%-a felel meg a mai követelményeknek. A 1. BImSchV-ben előírt határértékek betartása miatt fontos a hőtermelőket/kazánokat karban tartani. Valójában ezt a hőtermelőre/kazánra értjük, nem az egész hőellátó rendszerre. A rendszer hatékonyságára ezidáig az üzemeltető nem kapott információt. Ezért a DIN EN 15378 a fűtésellenőrzés egy olyan alternatíva, mely több paraméter hatását vizsgálja, mint például a karbantartásnál elvégzett füstgázveszteség a 1. BImSchV szerint. A viszgálat elvégzése után a tanácsadás során az üzemeltető tippeket kaphat, hogy minimális ráfordítással hogyan tudja a fűtőrendszerét hatékonyabbá, takarékosabbá tenni.

Az égéshővel szemben a fűtőérték az égetésnél maximálisan kinyerhető hőmennyiség, melynél a füstgázban lévő vízgőz nem kondenzálódik, ezt a hőmennyiséget a fűtőanyag mennyiségre adjuk meg. A fűtőérték tehát egy specifikus mérőszáma a hasznosítható hőmennyiségnek, a kondenzációs hő nélkül.

A hődrótos szonda egy olyan mérőműszer, melyet áramlási sebesség mérésre használunk. A szondában egy szenzorelem van, melyet elektromosan fűtünk és az ellenállása a hőmérséklettől függ. Az áramlási közegben lévő áramlás miatt hőátadás történik, amely az áramlási sebességtől függ. Az elektromos paraméter mérésével követjük az áramlási sebesség változását. Alternativ megoldás a hődrótos szondával szemben a merülőcsöves vagy forgókerekes áramlási sebesség mérés. Kombinálva egy áramlási búrával, a hődrótos szondával áramlási mennyiséget is mérhetünk.

Nyomásegység,. 100 Pa megfelel 1 hPa-nak. 1 hPa = 1 mbar.

Imisszió alatt értjük a szennyeződésenek a levegőben, talajban és vízben történő hatását az emberi szervezetre, vagy tárgyakra (épületekre). Sok anyagra törvényileg megállapított határértékeket/immissziós koncentrációt állapítottak meg. Minden immisszió egy emisszióra vezethető vissza.

In situ mérés alatt a füstgázban végzett direkt mérést értünk.  A füstgázt nem extraktív visszük a szenzorokhoz, hanem a szenzorok közvetlenül a füstgázáramban vannak, mint pl. A cirkoniumoxid szenzornál. Az in situ latin kifejezés a „helyben“-t jelenti.

Az inconelszonda a gázmintavételhez használt szonda, hőálló acélból van és a füstgázban max. 1000C-ig alkalmazható.

Az infravörös sugárzás egy hősugárzás, része az optikai sugárzásnak és ezzel egy része az elektromágneses spektrumnak. Nagyobb hullámhosszú, min a látható sugárzás, a spektruma (hullámhossza) 780 nm és 1 mm között van. Az Infrared Data Association (IrDA), hoz 1993-tól 50 cég csatlakozott, hogy az optika vezetéknélküli adatátvitelt az infra tartományban (850-900 nm) szabványosítsák Az IrDA sztenderd előnye az aránylag nagymennyiségű adat átvitele, magas biztonság a relatív kis hatótávolság mellett, valamint alacsony energiaigény az átvitt bytekre vonatkoztatva.

Kalibrálás alatt a méréstechnikában egy olyan mérési eljárást értünk, melynél valamely műszer eltérését vizsgáljuk egy olyan műszerhez képest, amelyet etalonként tekintünk. A kalibrálás végeztével beállítást kell végezni a mérőműszeren megbízható, reprodukálható és dokumentálható módon.

A kéményhuzat a kisebb tüzelő berendezésekben a kéményben uralkodó légkörinél kisebb nyomás, mely szükséges ahhoz, hogy az égetésnél keletkező füstgázokat elvezethessük. Nagyobb kazánoknál az ipari területben a füstgázmennyiség olyan nagy, hogy a kéményhuzat nem elegendő, ezért elszivókat építenek be (elszívási huzat).

A kerámikus szonda egy olyan mitavevő szonda, amely extra magas hőmérsékleten maximálisan. 1700 C-ig alkalmazható, ahol az inconszonda már nem használható-

A magáram a füstgáz legforróbb áramlási része. Itt érik el a gázalkotók a legmagasabb koncentrációt, ezért a füstgázmérést a magáramban kell elvégezni.

A kis tüzelőberendezések/kazánok az 1 MW (megwatt) tüzelési teljesítmény alatt lévő berendezések fa és széntüzelésnék, 0,1 MW alatt szalma, takarmány és hasonló növényi anyagok tüzelésénél, valamint gáz és olajtüzelésnél 20 MW égetési teljesítmény alatt. Továbbá megkülönböztethetjük a kis berendezésket fűtő és egyes tüzelőberendezésként is., itt az épületek fűtőberendezéseit, egyes helységek tüzelőberendezéseit, lakás fűtőberendezéseit értjük. Ehhez a csoporthoz sorolhatjuk a kandallókat, cserépkályhákat, tűzhelyeket is.

A szén-dioxid egy kémiai vegyület, mely oxigénből és szénből áll, képlete: CO2. Ez egy nem éghető, tiszta, szintelen és szagtalan gáz, mely a levegő természetes alkotórésze. Szerves anyagok égetésénél keletkezik, pl. Szén égetésénél elegendő mennyiségű oxigéntartalom mellett élőlények kilégzési terméke.

A szén-monoxid (CO) egy szintelen, szagtalan, de igen mérgező gáz. Általában elégtelen égetésnél keletkezik, és igy nem elegendő mennyiségű oxigén mellet kéményben. A szén-monoxid keletkezhet nem jól szellőztetett kazánoknál, olaj és gáztüzelésnél, oxigén jelenlétében, kékes lángban CO2-vé ég el..

A kondenzát enyhén savas hatású folyadék, mely égetésnél a meleg füstgáz kondenzálásával jön létre. Ahhoz, hogy a nedvesség bekerülését a mérőműszerbe elkerüljük, kondenzát csapdát helyezünk a füstgáz útjába, az analizátor előtt.

Kondenzcsapda egy tartály, amely a gámintavevő szonda és a szenzorok között van elhelyezve, és a maradék nedvesség eltávolítását végzi a nedves füstgázból. Összegyüjti a kondenzátumot, mielőtt a gáz a műszerbe kerülne és károsodást okozna. A kondenzcsapda általában szűrővel van kombinálva, amely eltávolítja a gázból a szilárd porszerű szennyeződéseket. Kondenz csapda rövid időtartamú méréseknél ajánlatos, tartós mérésnél viszont gázhűtőt alkalmazunk, hogy a füstgázból eltávolítsuk a maradék nedvességet.

A kondenzátszivattyú egy elektronikusan vezérelt szivattyú, mellyel automatikusan eltávolítjuk a kondenzátot, mielőtt a gáz a műszerbe lépne. A műszerek előtt a kondenz szivattyú a hűtőnél található.

A küvetta egy edény plánparalell oldalfelületekkel, az optikai vizsgálatokhoz. Méréstechnikában a küvetta az optikai szenzorhoz kapcsolódik, és általában NDIR elven működik.

A lamda a légfelesleg tényező, egy szám, amely megadja az égetésnél a viszonyt a tényleges és az elméletileg szükséges levegő között. Ebből a számból lehet megítélni az égetési folyamatot, a hőmérsékletet és a káros anyagok képződését, valamint a hatásfokot. Az optimális légfelesleg a tüzelés módjától is függ. Például olajtüzelésnél a lambda 1,1 és 1,3 között van.

Ez egy rövidítés: levegő-füstgáz rendszer, vagy levegő-füstgáz. kémény (LAS), melynél a meleg füstgáz és a kazánba vezetett hideg lavegő 2 felületileg összekötött, de elválasztott vezetéken kerül a kazántérbe. Ez a rendszer megfelel a mai követelményeknek, mivel a meleg füstgázból hasznosítani tudjuk annak a hőtartamát.

A szivárgási mennyiséget l/h-ban adjuk meg és kifejezi a gázvezeték tömítettségét.

A vizsgálat a tömítettlen helyek gyors feltérképezésére szolgál, csatlakozásii helyeken, külső gázvezetékénél, a vizsgálathoz gázdetektort használunk.

A MAK értéke a maximális munkahelyi koncentrációt jelent, valamely gázra, gőzre, vagy lebegő anyagra, amely a munkahelyen léphet fel. A MAK érték alatt, nem következhet be egészség károsodás, ha a koncentráció max. 8 ó naponta, max. 40 óra hetente lép fel.

Többlyukú szondát akkor alkalmaznak, ha a CO koncentrációt a KÜO  – Kéményseprési ellenőrzése szabályozás – szerint mérik meg. Az egylyukú szonda a CO mérésnél egy mérési pontot határoz meg, míg a többlyukó szonda a teljes keresztmetszetben vesz mintát a füstgázból, ami biztosítja a pontosabb mérési eredményt.

A méréshelykapcsoló egy olyan mechanikus egység a műszereken, mely lehetővé teszi egy műszerrel több mérési pont ellenőrzését.

Az MFplus egy kompakt, univerzális mérőműszer füstgázelemzésre, egyesíti egy műszerben az összes fontos paraméter: pl. Nyomás, hőmérséklet, nedvesség , továbbá a szivárgási helyek mérését, valamint a tömítettségi vizsgálatot a TRGI szerint. Elsősorban tüzeléstechnikai szakembereknek ajánlott.

Az MAG készülékcsalád mobil analizáló műszereket jelent, NDIR (infravörös mérés) szenzorokkal ipari alkalmazásra.

Egyidejű kéményhuzatmérésről akkor beszélünk, ha a füstgázmérés esetében a paraméterekkel (szennyező komponensek, hőmérséklet) egyidőben a huzatot is mérjük és a műszeren kijelezzük.

Az átlagérték a statisztikus átlagból képzett szám. Átlagérték képzéséhez összegezzük az összes mért értéket és elosszuk a mérések számával. Gyakran alkalmazzák ingadozó jelek stabil értékké való átalakításához, Az időtartam, melyet az átlagérték számításhoz használunk, a műszerben van beállítva, de lehetőség van a felhasználó általi beállításhoz.

Az MSM technológia (MRU-Sensor-manegement), lehetővé teszi a gyors szenzorcserét előre kalibrált szenzorokkal a helyszínen elvégezhető, nem szükséges a műszert javításra elküldeni. Az MSM technológiát jelenleg a Delta Smart kéziműszerben alkalmazták.

Multigáz analizátor az olyan mérőműszer mellyel egyidőben több füstgázkomponens mérésére alkalmas. Az MRU cégnél, ilyen mérőműszer a VARIOplus, valamint az SWG termékcsoport tagjai.

NDIR egy rövidítés, amely a nem diszperzív infravörös szenzort jelöli, ez egy spktrometriás műszer, túlnyomórészt gázszenzorokkal felszerelve. Az NDIR különösen alkalmas szén-monoxid, szén-dioxid és szénhidrogén komponeseknek a meghatározására.

A NOVAcompakt egy kompakt, hordozható kofferes mérőműszer, alkalmas olaj, gáz és szilárd tüzelésű kazánok gyors helyszíni mérésére, ezt a műszer elsősorban a fűtésszerelőknek, tüzeléstechnikai szakembereknek ajánlja az MRU:

A NOVAplus egy kofferben elhelyezett multifunkciós füstgázelemző, alkalmas olaj, gáz fatüzelésű kazánok helyszíni, de nagy teljesítményű kazánokhoz is használható. Vezetéknélküli tévszabályzóval rendelkezik, kiegészítve önálló hőmérséklet és nyomásmérő műszerrel.

Az NOX egy gyüjtőfogalom, különböző nitrogén oxidek jelölésére. A nitrogénoxidek, fosszilis égetésnél keletkeznek és a füstgázban találhatók. Az NOx a füstgáz méréstechnika keretében nitrogén-monoxidból, NO és nitrogén-dioxidból NO2 álló gázkeverék, melyet NOX méréssel határozzunk meg.

Az NOx mérésnél az NO és NO2 paraméterek összegét értjük (valós NOX). Amennyiben csak az NO alkotót mérjük, lehetőség van az NOX kiszámítására, erre alkalmas MRU műszerek SPECTRAplus vagy a DELTAsmart 

A Pa alatt Pascal-t értünk, mely a nyomás és a fizikai feszültség SI egysége,az alábbiak szerint meghatározzuk: 1 Pa = 1 kg·m−1·s−2 = 1 N·m−2
Egy Pascal tehát az a nyomás, melynél 1 N (Newton) erő fejt ki egy négyzetméter felületre.

Paramágneses szenzoroknak az a tulajdonsága, hogy bizonyos anyagokat/gázokat (pl. O2) egy mágneses mezőbe vonzzák, ezt az elvet használjuk fel oxigéntartalom mérésre. A mágneses erő szívó hatását egy egy erős mágnes fejti ki. A hatás nagysága arányos a jelenlévő oxigén koncentrációval, ezért O2 mérésre alkalmazható.

A Peltier hűtő a gázhűtők speciális fajtája. A Peltier elem, félvezető, elektromos feszültség hatására gerjesztett állapotba kerül és termoelektromos hőszivattyúként üzemel, tehát hőszállítást végez. A Peltier elemet így használjuk a gázok hűtésére.

Angol kifejezés ppm parts per millon, egy milliomod részt jelöl. Méréstechnikában koncentráció egységet jelöl 1 ppm = 0,0001  térfogat %

Ipari gyártási folyamatokban  az égetésnél keletkező gázokat (pl. H2, He, CO, CO2) az égetésnél keletkező gázokat nevezzük folyamat gázoknak.

Ellenőrző gáz alatt pontos összetételű, megfelelő bizonylattal ellátott gázokat értjük, a füstgázelemző műszerek helyszíni beállításához.

Keresztérzékenységen azt a jelenséget értjük, melynél a kémiai szenzor másik komponensre is reagál, mint amelyt mérünk.

A füstgáz, mint fogalom az égetésnél képződött forró, gázhalmazállapotú termék. Az égetési folyamatban a gázalkotók mellett (CO2, O2, NOx,SO2 stb.) füstgáz port (pl. kormot), és cseppszerű (pl. olajgőz) melléktermékeket is tartalmaz. A füstgáz jelentős nedvességet is tartalmaz.

A gyűrűs rés mérést az O2 mérésnél alkalmazzák a levegő bevezető csatornában un. gyűrűs rés szondával.

Ez tkp. Egy hajlékony többlyukas ipari szonda, melyet a mérésnél elhelyezünk a szűk gyűrűs résbe.

Visszaöblítést alkalmazunk a sűrített levegővel üzemelt ipari szondáknál. A visszaöblítés célja a szűrő rendszer automatikus tisztítása a leválasztott szilárd szennyeződéstől.

A koromszám a feketedés mértékének a kifejezése, porszerű emissziónál. A mérés során egy meghatározott gázmennyiséget egy szűrőpapiron vezetnek át, ahol a koromszerű szennyezések a papiron maradnak, és a papir feketedését értékeljük ki. A koromszám az égetés hatékonyságát jellemzi, mennél jobb az égetés egy kazánban, annál alacsonyabb a koromszám. Olajjal üzemelő kazánoknál a kéményseprő végzi a koromszám meghatározást a 1. BImSchV  előírásai szerint.

Az oxigén O2 egy nem fémes elem, normál körülmények mellett szintelen, szagtalan gáz kétatomos molekulát képez O2. Az oxigén igen reakcióképes és így számos vegyületet képez. Ezért az oxigént az égetési folyamatban éghető anyagokkal reagálva oxidációs anyagként is nevezhetjük.

A kén-dioxid, SO2, egy szintelen, szúrós szagú, savas hatású mérgező gáz. Kén tartalmú fosszilis tüzelő anyagok (szén, és olaj) elégetésénél keletkezik, ezek az anyagok maximálisan 4% ként is tartalmazhatnak. Jelentősen hozzájárul a levegő szennyeződésekhez.

A span kifejezést a méréstechnikában a méréstartomány végértékére használjuk és többek között valamely kalibrálás után a beállításhoz alkalmazzuk.

A SPECTRAplus széles körben használatos profi kézi füstgázelemző. Számos mérésnél használják fűtéstechnikában és vezetékek mérésénél. Füstgáz mérése mellett a SPECTRAplus-t alkalmazhatjuk nyomás, hőmérsékletmérésre, tömítettségi vizsgálatra a TRGI szerint és a 4Pa tesztnél is. Csatlakoztatható hozzá egy gázdetektor is.

A Prandl cső, másnéven Pitot-cső, egy egyenes, vagy L alakúegyik oldalán nyitott cső, mely folyadékok vagy gázok össznyomásának a mérésére alkalmas eszköz. Nagy szerepet játszik a közegek áramlási sebességében és a térfogatáram megállapításában is. A Prandtl  csőnek a végén van egy nyílás, az áramlással szemben helyezzük el az össznyomás mérésére, és a végéhez képest gyűrűszerűen definiált távolságben furatok helyezkednek el a statikus nyomás érzékelésére. A két nyomás közötti differencia határozza meg a dinamikus nyomást. A Prandtl csövet egyszerű és pontos áramlási sebességi mérésekhez használják.

A nitrogén-dioxid NO2 fosszilis energiahordozók, gáz szén, olaj égetésénél keletkezik, valamint járművek kipuffogógázaiban is megtalálható. A nitrogén-dioxid hatással van az atmoszférára, valamint a troposzféra ózontartalmára is.

A nitrogén-monoxid szintelen és mérgező gáz, képlete NO.Kémiai kötése a nitrogénnek és az oxigénnek és a nitrogénoxidek csoportjába tartozik. Az NO páratlan elektronokkal rendelkezik, emiatt igen reakcióképes.

Az áramlási sebességmérés alatt az áramlásnak a sebességét mérjük és kiegészítjük a térfogatáram mérésével, figyelembevéve a molekulák áramlási tulajdonságait. Az áramlási sebesség meghatározásához ismernünk kell az áramlási csatorna keresztmetszetét. Az áramlási sebesség SI egysége a m/sec. A mérésére alkalmas eszköz egy Prandtl cső, vagy hődrótos mérőműszer, vagy szárnykerekes műszer.

SWG rövidítéssel jelöli az MRU a telepített mérőműszereket, folyamatos mérésekhez, ipari alkalmazásban.

Ez a szűrőfajta egy speciális, szennyezés és nedvesség elleni MRU szűrő füstgázelemzőkben. Főként a kondenzátcsapdában helyezkedik el.

A harmatpont és a harmatponti hőmérséklet, a nedves levegő azon hőmérséklete, amit változatlan  nyomásnál van, ez alatt megkezdődik a nevesség leválása. A levegő ilyenkor a vízgőzzel telített, a relatív nedvesség 100 % Minnél több vízgőz van a levegőben, annál magasabb a harmatpont.

Termoelem 2 különböző módon összekötött, heggesztett drót. A termoelem működése a Seebeck effekten alapul. Ha a két különböző anyagból álló hőelemet egyik oldalán hőmérséklet különbségnek tesszük ki, akkor a nyitott oldalán feszültség keletkezik. Ez a feszültség függ a termoelem végei között lévő hőmérséklet különbségtől. Ahhoz, hogy a hőmérsékletet kötési helyen mérni tudjuk, a nyitott végek hőmérsékletét ismernünk kell.

TRF rövidítés: a Cseppfolyós Gázokra vonatkozó Műszaki Szabályozás, analóg a TRGI szabályzással (Belső Szállítási Utasítások, Gázberendezések Üzemeltetési Szabályozása). Vonatkozik a 3. Gázcsoport (cseppfolyós gázok) , kezelésére és üzemeltetésére. Aktuális verzió a TRGI 2012.

A TRGI Német Műszaki Szabályzások Gázszerelvényekre, egy nagyon fontos előírás gyüjtemény, amely olyan gázzal üzemelő berendezésekre vonatkozik, melyek az 1., 2., 4. családhoz tartoznak és a nyomástartomány 100 mbarig terjed (alacsony nyomás), valamint 100 mbar- 1bar között (közepes nyomás) üzemeltetnek, tartalmazza a tervezési, karbantartási előírásokat is. Vonatkozik az ujonnan létesített gázberendezéskre, a terhelési és a tömítettségi vizsgálatokat meghatározza, de vonatkozik a meglévő berendezéskre is, ahol használati-terhelési vizsgálatot végzünk. A TRGI kiadója Német Gáz-és Víz szakmai Szövetség (DVGW). Aktális verzió a TRGI 2008

Rövidítés:  TRGS 554, a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki előírások, a dizel üzemű járművekre vonatkoznak, melyek nem esnek bele az STVZO szabályozásba. Tartalmazza a korommérést dizel üzemi járművekre a Bosch módszerrel (NOVAplus, FFZ)

A VARIOplus egy könnyű ipari füstgázelemző berendezés, elektrokémiai és NDIR szenzorokkal felszerelve és maximálisan 9 gázkomponens mérésére alkalmas.

Ezalatt olyan hőérzékelőket értjük, melyekkel az égőhöz vezetett levegő hőmérsékletét mérjük, különböző hosszban gyártva állnak rendelkezésünkre.

Az égetési levegő hőmérsékletén azt a hőmérsékletet értjük, mely a fűtőkazánnál lép fel a bevezetett égetéshez szükséges levegőben. Ennek a hőmérsékletnek a jelentősége a füstgázveszteség csökkentésénél van. A kéményseprő ezt is vizsgálja és jegyzőkönyvben rögzíti, a mérésre kötelezett tüzelőberendezésekben.

Az égetés optimalizálása alatt, azokat az intézkedéseket értjük, melyekkel optimális hatásfokot érünk el az égetési folyamatban, ehhez a füstgázelemzést is felhasználjuk.

A térfogatáram búrát alkalmazzuk, térfogatáram mérésénél pl, diffuzorokkal, vagy szárnykerekes, és izzitódrótos mérőműszernél, hogy a mérést megbízhatóan hajtsuk végre.

A térfogatáram egy olyan fizikai paraméter, mely megadja valamely közeg pl. gáz átáramlását egy időegységalatt, egy adott keresztmetszeten, pl. egy áramlási csatorna kimeneténénél. Tehát a térfogatáram mérés alatt a légmennyiség mérést is értjük. A mérést térfogatiáramlási búrával vagy Prandtl csővel végezzük. A SI egysége m3/sec. Ha kiváncsiak vagyunk a gázmolekulák mennyiségére is, akkor áramlási sebesség mérést is el kell végeznünk.

A denzitométer fehér-kiegyenlítées egy használatlan, új szűrőpapírral történő kalibrálást jelent

A hatásfokot egy görög betűvel jelöljük, η-val, megadja az az égetési folyamatban az enrgiaátvitel hatékonyságát. Dimenziónélküli paraméter és kifejezi a bevitt teljesítmény

P ab. (hasznos teljesítmény) és a bevitt teljesítmény arányát P zu . Az ideális hatásfok 1 Ebben az esetben az összes bevitt teljesítény veszteség nélkül átalakul. A gyakorlatban a hő- és surlódási és mechnikai vesztségek lépnek fel. Emiatt a hatásfok mindig 1 alatt va.

Ez egy olyan szenzor, melynek anyaga ZrO cirkoniumoxid, a füstgázban az oxigéntartalom mérésére szolgál direkt (in situ) módon.

Kéményseprő A ZIV modul egy egységesített átviteli jegyzőkönyv az MRU műszerekre, és a körzeti kéményseprők által használt szoftverekhez használják

Kérjen ajánlatot!

YouTube