Hőképalkotás használata adatközpontokban

Mivel az adatok létfontosságúak a legtöbb szervezet működése szempontjából, azokat meg kell őrizni, védeni és mindenkor hozzáférhetővé kell tenni. Az adatközpontok rendszeres ellenőrzése nagyon fontos a bennük található rendszerek megbízhatóságának, folytonosságának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében. Valójában az ilyen ellenőrzéseket gyakran a felhasználó által alapított szervezetek, például az Uptime Institute és/vagy a biztosítótársaságok írják elő, akik nem akarnak kártérítést fizetni a berendezés meghibásodása miatt elveszett adatok miatt.

Az adatközponti ellenőrzések egyik fontos eszköze a hőkamera, más néven infravörös (IR) kamera. A következő lépésről lépésre leírja, hogyan kell hőkamerával ellenőrizni az adatközponti rendszereket az elektromos forrástól – transzformátortól vagy alállomástól – a szerverállványokig és minden között, beleértve a kritikus fűtést, szellőzést és légkondicionálást ( HVAC) rendszer.

Miért a hőképalkotás?

A hőkamera kétdimenziós képeket jelenít meg és tárolhat egy objektum felületi hőmérsékletéről. A képalkotó segítségével könnyedén észlelheti az elektromos vagy mechanikai alkatrészek hőmérsékleti anomáliáit – olyan tárgyakat, amelyek melegebbek vagy hidegebbek, mint a hasonló tárgyak ugyanabban a környezetben. Az alkatrészek túlmelegedése általában olyan potenciális problémát jelez, amely karbantartást igényel a meghibásodás előtt. Az adatközpontokban, ahol a hűtés fontos a szerverek túlmelegedésének megelőzése érdekében, a nem jellemzően hűvös felületek is problémát jelezhetnek, esetleg a HVAC rendszer egyensúlyhiányát, amely javításra szorul.

Amellett, hogy a hőkamerák könnyen észlelik a berendezések felületeinek összehasonlító hőmérsékletét, a tényleges felületi hőmérsékleteket is rögzíthetik. Ez segít felismerni az olyan helyzeteket, mint például a transzformátor vagy a motor túlmelegedése, lehetővé téve a hiba előtti javítást vagy cserét.

Ha a hőfelvételek feltárják a lehetséges problémákat, rögzítse azokat a képalkotóra, és töltse fel egy számítógépre, amelyen jelentéskészítés és elemzés céljából szoftver fut. Ha rendszeresen figyeli a berendezéseket, és hosszú távú összehasonlítás céljából hőmérőt vezet a számítógépén, jobban észlelheti a rendellenes leolvasásokat és a trend változásait. Az egymás melletti összehasonlításhoz szükséges konzisztencia biztosítása érdekében kövesse az előre meghatározott mintavételi útvonalat, és ugyanazokat az objektumokat vagy területeket szkennelje be minden alkalommal ugyanabból a kilátópontból. A javítási nyilvántartások mellett a hőtrendekkel kapcsolatos információk dokumentált adatnyomvonalat biztosítanak a biztosítási szolgáltatók, a vezetőség és mindenki számára, aki a megbízható működés megerősítését igényli.

Mit kell beolvasni

Egy adatközpontban az alkatrészek olyanok, mint egy sor dominó. Ha valaki elbukik, mindent magával visz a folyásirányba. Érdemes „az elején kezdeni”, ahol a Nemzeti Elektromos Kódex „forrásnak” nevezi – jellemzően egy transzformátor, esetleg egy alállomás. Az értelmes ellenőrzés érdekében a rendszernek működnie kell, és a lehető legnagyobb elektromos terhelést kell húznia. A vezetékeken áthaladó több áram több hőenergiát termel, és ezt „látja” az infrakamera.

 • A transzformátorok általában az elektromos szolgáltató tulajdonában vannak, bár néha az adatközpont tulajdonosának a tulajdonát képezik. A transzformátorokon ellenőrizze a szekunder tekercseket és tekercseket. Nézd meg a végződéseket és a füleket (csavarozott csatlakozásokat) „a doboz belsejében”. Keresse a termikus anomáliákat, azaz a hasonló komponensek hőmérsékleti különbségeit – ΔTs. Ezenkívül keressen olyan fizikai sérüléseket és törmeléket, amelyek megzavarhatják a transzformátor működését, és vizsgálja meg a terhelés kiegyensúlyozatlanságát. Ez utóbbit az áramköri fázisok közötti ΔT jelzi.
 • Sok adatközpont rendelkezik alternatív energiaforrással a redundanciához. Ez a második forrás lehet egy másik hálózati transzformátor egy másik hálózaton vagy egy készenléti generátor. Az alternatív áramforrásokat is át kell vizsgálni és ellenőrizni kell, használatuk és terhelés alatt is.
 • A készenléti generátorokat ellenőrizni kell, amíg be vannak kapcsolva, és minden lefolyik róluk. Itt is ellenőrizze a füleket és a végződéseket, és keressen sérüléseket és törmeléket. A hűtő- vagy kipufogórendszerekkel kapcsolatos problémák észleléséhez a ΔT megfigyelése helyett a tényleges hőmérsékletet kell rögzítenie.
 • Ha az átviteli kapcsoló megfelelően működik, érzékeli, honnan jön a tápfeszültség (fő vagy készenléti állapot), és erre a forrásra kapcsol. Ne hagyja figyelmen kívül ezt a kapcsolót az ellenőrzés során, mert ha meghibásodik, nem számít, milyen jók a karbantartási eljárások. Miközben az áram folyik át az átviteli kapcsolón, vizsgálja meg azt, és keressen olyan melegedést, amely laza csatlakozásokat jelezhet (pl. elégtelen nyomatékot vagy kompressziót a fülön vagy a kivezetésen).
 • A főkapcsolótábla egy nagy szekrény, sok kapcsolóval. A szekrény különféle alkatrészeket tartalmaz, beleértve a gyűjtősíneket, csavarkötéseket és biztosítékkapcsokat. Keressen termikus anomáliákat a csatlakozásokban (beleértve a buszcsatlakozásokat), a végződésekben, a biztosítékokban és a biztosítékkapcsokban. Keresse az egyensúlyhiányt, a sérüléseket és a törmeléket is.
 • Az UPS (szünetmentes tápegység) általában közvetlenül a kapcsolótábla után található. Az UPS vizsgálatakor ellenőrizze a bemeneti csatlakozásokat, a kivezetéseket és az inverter részt, ahol kis biztosítékok és kondenzátorok vannak. Terhelés alatt a hőkamerával ellenőrizze az akkumulátor részt. Nézze meg a csatlakozóoszlopokat, burkolatokat és adagolókat. A rossz cella terhelés alatt nagyon gyorsan felmelegszik. A betöltés után azonnal vizsgálja meg a be nem töltött akkumulátorokat. A rossz cellák nagyon gyorsan lehűlnek a terhelés eltávolításakor. Végül ellenőrizze a fedélzeti transzformátort (ha van).
 • Az áramelosztó egységek (PDU-k) az UPS lefelé találhatók, és jellemzően a szerverek közelében helyezkednek el, amelyekhez áramot osztanak el. Általában a PDU-nak van megszakító panelje és néha transzformátora. A PDU-k szkennelésekor nézze meg a füleket és a kivezetéseket, beleértve a megszakító kapcsait is. Szemrevételezéssel ellenőrizze a sérüléseket és a törmeléket, és ha a PDU nem egy egyenes feszültségű modell, ellenőrizze a fedélzeti transzformátort.
 • A szerverállványok egyre kompaktabbá válnak, és több szerver számára nyitnak helyet a meglévő adatközpontokban, de növelik az igényeket a központok energia- és hűtési képességei iránt is. Valójában a mai blade szerverek által termelt hő miatt néhány tapasztalt termográfus arról számolt be, hogy már nem töltenek sok időt a szerverállványok szkennelésével. A magas hő nehezíti a hőmérsékletek összehasonlítását. Ennek ellenére a hőkamera hasznos a rackbe épített elosztók és tápegységek, valamint a vezetékek, csatlakozók és dugaszolók figyelésére. Keresse a túlmelegedést a laza csatlakozások és a meglazult vagy meggörbült dugók miatt. A termikus szkennelés a vezetékek szakadt vezetékeit és vezetékszakadásait is észlelheti. Az utóbbi állapot észleléséhez keresse meg az úgynevezett „borbélypólus-effektust”.

  Figyelemmel kell kísérnie azokat a területeket is, ahol a levegő belép és a hő távozik a beépített ventilátorok által meghajtott szerverállványokból. A hőkamera és a hőmérséklet/légáramlásmérő egyaránt hasznos a léghűtés hatékonyságának ellenőrzéséhez. Általánosságban elmondható, hogy 1) leképezheti a hűtési mintákat a szerverállványokba, azon kívül és azok körül, és 2) ellenőrizheti, hogy a hűtés megfelelő-e vagy sem. Az ilyen felügyelet azonosítja, hogy hol kell felszerelni a perforált paneleket a keringés javítása érdekében, vagy zárólemezeket, hogy megakadályozzák a forró levegő bejutását a kitöltetlen állványok üres réseibe. Ezek a stratégiák sok adatközpont-felhasználónak segítenek abban, hogy a szervereiket elég hidegen tartsák ahhoz, hogy fenntartsák a kiszolgálói garanciákat.

 • A HVAC rendszerek elengedhetetlenek az adatközpontokban a szerverek által termelt hőmennyiség miatt, különösen a blade szerverek legújabb generációja miatt. Az adatközpontok váltóáramát általában osztott rendszer vagy hűtöttvizes rendszer biztosítja, amely ideális esetben 65 °F és 72 °F között tartja a középső hőmérsékletet. Sok szervert úgy terveztek, hogy automatikusan és önállóan leálljanak, ha hőmérsékletük meghaladja a 75 vagy 76 fokot.

  Vizsgálja át váltóáramú rendszerének biztosítékait, kivezetéseit, saruit és préselt vagy csavaros csatlakozásait. Ellenőrizze a mechanikus alkatrészek túlmelegedését is, amely hibás beállítást (hajtásokban), kiegyensúlyozatlanságot (ventilátorokban) vagy romlást (motorokban és csapágyakban) jelez. Az infravörös kép a hűtőközeg szivárgását is feltárja, ha az a szekrényhez fúj.

  Az osztott rendszerek és a hűtőtornyos hűtöttvizes rendszerek külső és belső alkatrészekkel is rendelkeznek. Például egy osztott rendszer elpárologtató tekercse általában az épületen belül van, míg a kondenzációs egység kívül. Ellenőrizze, hogy nincs-e jegesedés az elpárologtató tekercsén, de ügyeljen arra, hogy nincs értelme a belső váltóáramú rendszert ellenőrizni, ha nem megy ki. A biztosítékok és a kivezetések (saruk) általában kívül vannak, és ha van hűtőtorony, ott vannak a motorok. A hőkamerával ellenőrizze az áramlást, és keresse meg a szivárgást a tornyokban.

Elkezdeni

Ami az edzést illeti, a Fluke két-három napos képzést javasol a magasabb kategóriás kamerák felhasználóinak. A hardver kezelése nem a nehéz rész. A jó diagnózis felállítása a hőképalkotás kihívása. A siker kulcsa a jó, megbízható, megismételhető adatok összegyűjtése, majd ezeknek az adatoknak az elektromos rendszerekben jártas ember szemével történő áttekintése. Ez a stratégia jó döntéseket fog eredményezni arról, hogy mi a rossz, ha van valami, és hogyan lehet azt kijavítani. Az adatközpontok hőellenőrzésével kapcsolatos megalapozott megítéléshez jó képzettség, műszaki ismeretek és gyakorlati gyakorlati tapasztalat szükséges.

Kérjen ajánlatot!

YouTube