Azzal, hogy belép a www.globalfocus.hu szájtrendszer (műszerház.hu, műszerblog.hu) valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója hírlevelünknek.

A globalfocus.hu webszájton található tartalom a Global Focus Kft. szellemi tulajdona.

A Global Focus Kft. fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Global Focus Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Az Global Focus Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A honlapról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az Globalfocus.hu domain név, valamint a “Global Focus Kft.” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Global Focus Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. A honlapunkon felhasznált hírek és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A Global Focus Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.